Nainstalujte si:
       

Překlad Reifen; Reifenabnutzung; Reihe


r Reifen = obruč, valivá obruč, pneumatika, plášť (pneumatiky), plášť pneumatiky, obroučka, hrací kroužek, zrání, dozrávání

e Reifenabnutzung = ojetí pneumatiky, opotřebení pláště, opotřebení pneumatiky, otěr pneumatiky, sjetí pneumatiky

e Reihe = pořádek, řada, série, šik, řádek, řádka, spousta, zástup, skupina lidí, okruh lidí, pole, posloupnost


Next: reihen; Reihen; Reihenfolge    Saat; Sachbeschädigung; Sache