Nainstalujte si:
       

Překlad Regress; regressiv; Regulativ


r Regress = regres, požadování úhrady, požadování náhrady, odškodnění, regrese

regressiv = ustupující, zpětný, regresní, postihový, působící zpět, zpětně působící

s Regulativ = řád, pravidlo, předpis, směrnice, vodítko


Next: regulär; regulieren; Regulierung    Rückwärtsgang; Rückwechsel; Rückweg