Nainstalujte si:
       

Překlad Reglement; reglos; Reglung


s Reglement = řád, reglement, služební řád, služební reglement, služební předpis, pravidla, nařízení, předpis, soubor pravidel, souhrn pravidel

reglos = nepohnutý, nehýbající se, nepohnutě, nehybně, bezvládný

e Reglung = řízení, úprava, uspořádání, nařízení, regulování


Next: Regress; regressiv; Regulativ    Rückwärtsbewegung; Rückwärtsfahrt