Nainstalujte si:
       

Překlad Regelung; regelwidrig; Regelwidrigkeit


e Regelung = úprava, usměrnění, urovnání, řízení, regulování, regulace, ustanovení, pravidlo, předpis, nařízení, opatření, režim

regelwidrig = nesprávný, odporující pravidlům, abnormální, nepravidelný, abnormní, anomální, v nesouladu s pravidly (čím), proti pravidlům (čím), v rozporu s pravidly (čím), proti pravidlu

e Regelwidrigkeit = abnormita, anomálie, proti pravidlům, provinění proti pravidlům, porušení pravidel, nepravidelnost


Next: regen; Regeneration; Regenerierung    Rücksetzen; rücksichtslos; rücksichtsvoll