Nainstalujte si:
       

Překlad Rauschen; Rauschmittel; Rädelsführer


s Rauschen = hučení (motoru), hukot (motoru), šum (motoru), šum, šustot, rušení, šelest

s Rauschmittel = droga, narkotikum, drogy, narkotika, návyková látka, opojný prostředek

r Rädelsführer = náčelník, strůjci spiknutí, naváděč, vůdce, vůdce spiknutí


Next: Rädergetriebe; rändern; Ränke    Rollenbahn; Rollladen; Rollstuhl