Nainstalujte si:
       

Překlad Räumlichkeit; Räumung; Räumwerkzeug


e Räumlichkeit = prostora, prostornost, prostorovost, prostoru, prostor

e Räumung = vyklizení, stěhování, opuštění, evakuace, odstranění, vyčištění, vymazání, vymazání paměti, úklid

s Räumwerkzeug = protahovací trn, protahovací nástroj, protlačovák, protlačovací trn, protlačovací nástroj


Next: reagieren; Reaktion; Reaktionsfähigkeit    Röhre; röhren; Röntgenstrahlen