Nainstalujte si:
       

Překlad Rädergetriebe; rändern; Ränke


s Rädergetriebe = ozubený převod, převodovka, kolový pohon, hnací soukolí, převodové ústrojí

rändern = opatřit obrubou, vroubit, obroubit, zesilovat okraje máčené pryže, krčkovat, krakovat

e Ränke = pikle, intriky, pletichářství, úklady, úskoky


Next: ränkeln; Rätter; Räuber    Rolltreppe; Rose; Rost