Nainstalujte si:
       

Překlad Publikation; Publikationsorgan; publizieren


e Publikation = publikování, zveřejnění, prohlášení, spis, vyhlašování, vyhlášení, uveřejnění

s Publikationsorgan = věstník, zveřejnění (švýc.; ve výpisu z OR), uveřejňování informací, zveřejněňování, zveřejňování

publizieren = uveřejnit, uveřejňovat, vydávat, zveřejnit, prohlašovat, prohlásit, rozhlašovat, rozhlásit, vyhlašovat, vyhlásit, publikujete (Vy), publikují


Next: publiziert; pudern; Puff    rein; reinigen; Reiniger