Nainstalujte si:
       

Překlad Prüfungstermin; Prüfungsverfahren


r Prüfungstermin = doba zkoušky, lhůta ke zkoušce, termín zkoušky, termín revize, termín auditu

s Prüfungsverfahren = zkušební řízení, test, metoda zkoušky, zkušební postup, zkušební metoda, forma zkoušky, způsob zkoušky, metoda auditu, přezkumné řízení (konkurs), přezkumné řízení (konkurz), způsob


Next: Prüfverfahren; Prügel; prügeln    Reifen; Reifenabnutzung; Reihe