Nainstalujte si:
       

Překlad Prüfungsattest; Prüfungsbericht


s Prüfungsattest = zkušební test, protokol o zkoušce, zkušební atest, protokol, atest

r Prüfungsbericht = kontrolní zpráva, zpráva auditora, závěrečná zpráva auditora, ověření auditorem, zpráva o přezkoušení účetní závěrky


Next: Prüfungstermin; Prüfungsverfahren    reif; Reif; reifen