Nainstalujte si:
       

Překlad Prüfling; Prüfstand; Prüfung


r Prüfling = zkoušený výrobek, zkoušená osoba, zkušební kus, zkoušený předmět, zkoušený kus, zkoušenec, vzorek, testována jednotka, zkoušený vzorek, zkušební vzorek, kontrolovaný kus, zkoušený

r Prüfstand = zkušební zařízení, zkušebna, zkušební stanice, zkušební stend, zkušební stolice, testovací stolice, kontrolní stanoviště, tester, kontrolní místo, zkušební stanoviště


Next: Prüfungsattest; Prüfungsbericht    reichlich; reichten; Reichweite