Nainstalujte si:
       

Překlad Prüfer; Prüffeld; Prüfgerät


r Prüfer = examinátor, zkoušeč, cenzor, zkušební znalec, kontrolor, přezkoušeč, analyzátor, zkušební přístroj, kontrolní přístroj, auditor, znalec, měřicí přístroj

s Prüffeld = zkušební pole, testovací sada, testovací pole, zkušební území, zkušební dráha

s Prüfgerät = zkoušecí přístroj, zkušební přístroj, kontrolní přístroj, zkoušeč, zkušební zařízení, kalibr, měrka, měřidlo, tester, měřicí nástroj, zkušební nástroj


Next: Prüfling; Prüfstand; Prüfung    reich; reichen; reichhaltig