Nainstalujte si:
       

Překlad Prüfbericht; prüfen; Prüfen


r Prüfbericht = zpráva o zkoušce, zpráva o testu, zkušební zpráva, kontrolní zpráva, revizní zpráva, protokol o zkoušce

prüfen = testovat, kontrolovat, zkoumat, prozkoumat, ověřit, prověřit, zkusit, vyzkoušet, prošetřit, prověřovat, ověřovat, přezkoušet

s Prüfen = přezkoušení, zkouška, pokus, kontrolování, kontrola, zkoumání


Next: Prüfer; Prüffeld; Prüfgerät    reibungslos; Reibungswärme; Reibwert