Nainstalujte si:
       

Překlad Protokoll; protokollieren; Protz


s Protokoll = zápis, záznam, diplomatický protokol, pravidla diplomatických styků, provozní deník, změnový deník, osvědčení, zápis o (čem, z čeho), zápisna

protokollieren = učinit zápis (o čem), zapsat, dělat zápis, zapisovat, zaprotokolovat, zaknihovat (4. p.)

r Protz = povýšenec, nafoukanec, furiant, bařtipán (hanl.), nadutec


Next: protzenhaft; Proviant; Provision    Region; Register; Registration