Nainstalujte si:
       

Překlad Presse; pressen; Pressen


e Presse = noviny, žurnalistika, časopisectví, tlačenice, mačkanice, lis, nalejvárna, tiskové

pressen = vylisovat, prolisovat, protlačovat, stlačovat, mačkat, vymačkávat, tlačit, nutit, donucovat, tisknout, tísnit, přitisknout

s Pressen = tlačení, tváření, protlačování, ražení, ražení zatepla, stlačování


Next: Pressling; Pressstempel; Pressstoff    Rechen; Rechenanlage; Rechenmaschine