Nainstalujte si:
       

Překlad Preisangabe; Preisanstieg; Preisausschreiben


e Preisangabe = vyznačení ceny, udání ceny, cenový údaj, cena, sdělení ceny

r Preisanstieg = zvyšování cen, zvýšení ceny, nárůst ceny, zvýšení cen, růst cen, růst ceny

s Preisausschreiben = cenové oznámení, soutěž o ceny, vypsání cen, cenová oznámení, veřejná soutěž, konkurz


Next: preisen; Preisermäßigung; Preisgabe    räumen; Räumer; räumlich