Nainstalujte si:
       

Překlad Personalausweis; Personalstand


r Personalausweis = osobní průkaz, občanský průkaz, osobní doklad, průkaz totožnosti, osobní průkazka, osobní legitimace, osobní výkaz

r Personalstand = osobní stav, stav osob, počet osob, počet zaměstnanců, personální situace


Next: Personenbeförderung; Personenkraftwagen    Prozesskosten; Prozessrechner; prunken