Nainstalujte si:
       

Překlad Person; Personal; Personalaufwand


e Person = člověk, postava, vzhled, ženská, žena, subjekt, individuum

s Personal = zaměstnanci, pracovníci, osazenstvo, mužstvo, zdravotník

r Personalaufwand = personální výdaje, náklady na personál, personální výdaje (jako bilanční), mzdové náklady, personální náklady


Next: Personalausweis; Personalstand    prozentual; Prozess; Prozesse