Nainstalujte si:
       

Překlad Permeabilität; Perpendikel; Perronkarte


e Permeabilität = permeabilita, prostup, magnetická vodivost, prodyšnost, prostupnost

r Perpendikel = olovnice, hodinové kyvadlo, perpendikl, kyvadlo, kolmice, olovnice, perpentykl (lid.), svislice

e Perronkarte = lístek na nástupiště, vstupenka na peron, peronní lístek, lístek na peron, peronka


Next: Person; Personal; Personalaufwand    provozieren; Prozedur; Prozentsatz