Nainstalujte si:
       

Překlad Pein; peinigen; Peinigung


e Pein = muka, trýzeň, útrapa, soužení, utrpení

peinigen = mučit, trýznit, sužovat, týrat, soužit (4. p.), ztrýznit

e Peinigung = mučení, katanství, sužování, soužení, trápení, utýrání


Next: peinlich; peitschen; Pelz    proklamieren; Prolog; Prolongation