Nainstalujte si:
       

Překlad Pegelmesser; peile; peilen


r Pegelmesser = měřič hladiny, měřič stavu hladiny, zapisovač hladiny, regulátor úrovně, snímač hladiny, měřič výše hladiny

peile = stanov (4.p. - směr, polohu), zaměřuji (4.p.), sonduj (4.p.), sonduji (4.p.), zaměř (4.p. - loď), vysonduji (4.p.)

peilen = sondovat, stanovit směr, stanovit polohu, zaměřit (loď), měřit stav vody, měřit hloubku vody, zaměřovat goniometricky, měnit hloubku


Next: Pein; peinigen; Peinigung    Projekt; Projektion; Projektionsapparat