Nainstalujte si:
       

Překlad Paradox; parallel; Parallelabbau


s Paradox = protismyslné tvrzení, protismysl, protimluv, paradoxnost, protismyslnost

parallel = rovnoběžný, souběžný, paralelně, souběžně, současně, vedle sebe, souběhu

r Parallelabbau = souběžné dobývání, paralelní dobývání, souběžná těžba, paralelní těžba, paralelní postup


Next: Parallelbetrieb; paralysieren; Parameter    Preisunterbietung; preiswert; preiswürdig