Nainstalujte si:
       

Překlad Notstand; notwendig; Notwendigkeit


r Notstand = výjimečný stav, stav tísně, nouze, nouzový stav, krajní nouze, kritický stav, havarijní stav, nuzota, špatný stav

notwendig = nezbytný, nevyhnutelný, potřebný, naléhavý, nepominutelný, nutně, třeba, potřeba, zapotřebí, nutno, je nutné, nutné

e Notwendigkeit = nezbytnost, potřeba, nutná potřeba, nutnosti, důležitost


Next: nötig; nötigen; nötigenfalls    pflegen; Pfleger; Pflegerin