Nainstalujte si:
       

Překlad Notiz; Notizbuch; Notlage


e Notiz = záznam, zápis, krátká zpráva, stručná zpráva, zprávička, noticka (v novinách), stručný záznam, zápisek, sdělení, vědomost, poznámkový

s Notizbuch = notýsek, zápisník, záznamník, poznámkový blok, poznámkový sešit, diář, deník, denní zápisník

e Notlage = nouze, nesnáz, krizová situace, nouzová situace, nesnáze, tísňová situace


Next: Notstand; notwendig; Notwendigkeit    Pflaume; Pflege; Pflegekind