Nainstalujte si:
       

Překlad Normierung; Note; Notfall


e Normierung = normalizování, normování, stanovení, určení, změna měřítka, vydání právní normy, předepsání

e Note = nota, známka (ve škole), bankovka, nóta, diplomatická nóta, politická nóta, poznámka, písemné sdělení, oznámení, sdělení, přípis, znamení

r Notfall = nezbytná potřeba, nouzový případ, případ nouze, nouzová situace, krajní případ, kritický stav, urgentní stav, potřeba, nutnost, nouze, případ havarijní situace


Next: notfalls; notieren; notiert    pfeifen; Pfeifen; Pfeil