Nainstalujte si:
       

Překlad Normen; normieren; normiert


s Normen = normou, předpisy, předpis, pravidla, normování, pravidlo

normieren = normovat, stanovit, předepsat, určovat normy, pořádat, předpisovat, ustanovovat

normiert = normovali, standardní, normalizovaný, normovaný, předepsaný, stanovený


Next: Normierung; Note; Notfall    pfänden; Pfändung; Pfeife