Nainstalujte si:
       

Překlad Nippel; Niveau; Niveauregelung


r Nippel = spojník, nipl, tlaková maznička, šroubení, mazací čep, obušek, spojka, průvlak, maznice, vsuvka do potrubí, šroubová spojka brzdové hadice, tlaková maznice

s Niveau = úroveň terénu, hladina, výšková hladina, patro (horn.), vodorovnost, rovina, vodorovná rovina, energetická hladina, vodováha, libela, úrovní, hladiny

e Niveauregelung = regulace hladiny, regulace výšky hladiny, regulace výšky vozidla, regulace světlé výšky vozidla, úrovňová regulace


Next: nochmals; Nocken; Nominalwert    persönlich; Persönlichkeit; Perspektive