Nainstalujte si:
       

Překlad Niederschlagung; niederschreiben


e Niederschlagung = srážení, abolice, porážka, potlačování, rozptýlení, potlačení

niederschreiben = sepsat, sestavit, sepisovat, spisovat, zapisovat, zapsat, přepsat (4. p.), vypsat (4. p.)


Next: Niederschrift; Niedertracht; niederträchtig    Permeabilität; Perpendikel; Perronkarte