Nainstalujte si:
       

Překlad Nichtsnutz; nicken; Nicken


r Nichtsnutz = ničema, uličník, ničemník, budižkničemu, nemehlo

nicken = přikývnout, kývat, kývat hlavou, kynout, podřimovat, klímat, dát záraz

s Nicken = houpání, kymácení, zaklánění, klonění (otáčivý pohyb nástavby vozidla kolem příčné osy), podřimování


Next: nieder; Niederdruck; niederdrücken    Pein; peinigen; Peinigung