Nainstalujte si:
       

Překlad Nichtigkeit; Nichtraucherabteil; Nichts


e Nichtigkeit = nicotnost, marnost, zmatečnost, maličkost, nicota, zrušitelnost, právní neplatnost

s Nichtraucherabteil = nekuřácké kupé, oddělení pro nekuřáky, nekuřácký oddíl, nekuřácké oddělení (v železničním voze), kupé pro nekuřáky

s Nichts = nula, prázdnota, záhuba, zkáza, malichernost, maličkost, nicotnost, bezvýznamný člověk, ničeho, ničemu, ničem, ničím


Next: Nichtsnutz; nicken; Nicken    Pegelmesser; peile; peilen