Nainstalujte si:
       

Překlad Narr; Narrheit; Nase


r Narr = šílenec, dvorní blázen, šašek, pošetilý člověk, blázínek, pošetilec

e Narrheit = pošetilost, nerozum, pošetilý kousek, nezbednosti, alotria, bláznivost

e Nase = pokárání, důtka, výčnělek, výstupek, přední čelo vozidla, konec (vřetena), nálitek, ozub, nos (u šroubu), špička (u nože), nos těsnění, nos kružby


Next: Nass; national; Natron    Paradox; parallel; Parallelabbau