Nainstalujte si:
       

Překlad Mulde; Muldenband; mulmig


e Mulde = korýtko, sběrná jímka, sběrná kapsa, kotlina, pánev, prohlubeň, necky, díže, proláklina, prohloubení, mulda, propadlina

s Muldenband = dopravní se žlabovitým profilem pás (korýtkový), dopravní pás s korýtkovým profilem, pás se žlabovitým profilem, žlábkový pás, pás s korýtkovým profilem

mulmig = červotočivý, nejistý, povážlivý, choulostivý, vybíravý, drobivý, nesoudržný (sypký, zvětralý), sypký (ruda), zvětralý, rozpadávající se


Next: Mummerei; Mund; Mundstück    Notstand; notwendig; Notwendigkeit