Nainstalujte si:
       

Překlad Muffel; muffig; Mukonsäure


r Muffel = čenich, čumák, morous (obraz.), mrzutý člověk (obraz.), muflon, kladkostroj

muffig = páchnoucí zatuchlinou, plesnivý, zatuchlý, nevrlý, mrzutý

e Mukonsäure = koryto, kotlina, propadlina, pánev, synklinála, vana


Next: Mulde; Muldenband; mulmig    Notiz; Notizbuch; Notlage