Nainstalujte si:
       

Překlad Mucker; Muff; Muffe


r Mucker = pokrytec, poťouchlý člověk, úskočný člověk, potměšilec, tichošlápek, licoměrník, kýval, nohsled, přitakávač, službičkář

r Muff = ztuchlina, zápach ztuchliny, rukávník, zatuchlost, bručoun

e Muffe = nátrubek, náustek, spojovací článek, návlačka (kabelu), objímka (spojky), spojka, spojnice, svorka, nástavec, návlečka, násuvka, přesuvka


Next: Muffel; muffig; Mukonsäure    notierte; notierten; Notierung