Nainstalujte si:
       

Překlad Moment; momentan; monatelang


r Moment = chvíle, mžik, okolnost, rozhodující okamžik, rozhodující příčina, rozhodující faktor, pohnutka, rozhodující pohnutka, moment (hledisko, aspekt ad.), hledisko, zřetel, aspekt

momentan = okamžitý, nynější, pomíjivý, dočasný, chvilkový, momentálně, okamžitě

monatelang = několik měsíců, měsíce trvající, po měsíce, do dobu několika měsíců, celé měsíce, po dlouhé měsíce, po dobu několika měsíců


Next: monieren; monierte; Monitor    Niederschlagung; niederschreiben