Nainstalujte si:
       

Překlad Mobiliar; Mobilien; Model


s Mobiliar = movité jmění, zařízení, mobiliář, bytové zařízení, nábytek, movité věci, nářadí, svršky

e Mobilien = movitosti, mobilie, movité věci, movité jmění, movitý majetek

s Model = modelka, šablona, vzorkovnice, modul, vyřezávaná forma (na lití - pečivo), prizma, fotomodelka, fotomodel, průměr mince, vzor, vzornice


Next: Modell; Moder; moderieren    Niedergang; niedergehen; niedergelassen