Nainstalujte si:
       

Překlad Mietverhältnis; Mietwagen; mild


s Mietverhältnis = smluvní poměr, nájemní poměr, nájemní smlouva, nájem, nájemní vztah

r Mietwagen = nájemný vůz, pronajaté vozidlo, pronajatý vůz, vozidlo z půjčovny, vypůjčené auto

mild = laskavý, přívětivý, vlídný, shovívavý, dobročinný, štědrý, lahodný, jemný, mírně


Next: milde; Milde; mildern    nahe; naheliegen; nahetreten