Nainstalujte si:
       

Překlad Manövrierfähigkeit; manschen; Manschette


e Manövrierfähigkeit = manévrovatelnost, ovladatelnost, manévrovací) schopnost, pohyblivost, řiditelnost

manschen = nastavovat, bryndat, brouzdat se ve vodě, babrat se, hrabat se, máchat se, pobryndat se

e Manschette = manžeta (v rukávu), obal (na kytici), těsnicí kroužek, rámeček, rám, šaklt


Next: Mantel; Mantellinie; Mantelrohr    munizipalisieren; munkeln; munter