Nainstalujte si:
       

Překlad Mannloch; Mannschaft; Manöver


s Mannloch = průlezný otvor, průlezné ústí, lezný otvor, lezný kanál, montážní tvor, průlezový otvor

e Mannschaft = družstvo, osádka, posádka, tým, četa, hráči, osazenstvo, zaměstnanci

s Manöver = cvičení, vojenské cvičení, manévr, intrika, trik, úskok


Next: Manövrierfähigkeit; manschen; Manschette    Mummerei; Mund; Mundstück