Nainstalujte si:
       

Překlad Manifest; manifestieren; Mann


s Manifest = veřejné prohlášení, seznam zboží, slavnostní projev, prohlášení, provolání

manifestieren = projevit, projevovat, účastnit se manifestace, demonstrovat (4. p.), představit (4. p.), dávat najevo

r Mann = člověk, manžel, choť, vazal, leník, man, chlap, voják


Next: Mannequin; mannhaft; mannigfach    Muffel; muffig; Mukonsäure