Nainstalujte si:
       

Překlad Mahd; mahlen; Mahlzeit


e Mahd = sečení, senoseč, pokos, žatva, seč

mahlen = semlít, umlít, rozmělnit, rozmělňovat, protáčet se, mlet

e Mahlzeit = oběd, večeře, dobrou chuť, dobré chutnání, dobré zažití, Dobré poledne (pozdrav v době polední)


Next: mahnen; Mahnung; Maische    moralisch; Morast; Mordanschlag