Nainstalujte si:
       

Překlad Made; Madenschraube; Magazin


e Made = bílý červ, kostní červ, larva, larva hmyzu, larva masařky, stavěcí šroubek, stavěcí šroub se zářezem, fixační šroubek, červík

e Madenschraube = fixační šroub, červík, šnekový hřídel, stavěcí šroubek, stavěcí šroub se zářezem a hrotem, stavěcí šroubek se zářezem

s Magazin = skladiště, příruční sklad, depozitář, zásobník zbraně, zásobník nábojů, filmová kazeta, zásobník, podávací zásobník, zábavný obrázkový časopis, časopis, časopis (obrázkový), magazín


Next: mager; magisch; Magnetventil    Montage; montieren; Montierung