Nainstalujte si:
       

Překlad Machination; Macht; Machthaber


e Machination = úskok, pleticha, pikle, pletichy, pletichářství

e Macht = síla, mocnost, ozbrojená moc, vojsko, mohutnost, mohoucnost, panství, vláda, předseda vlády, autorita, mocný

r Machthaber = diktátor, despota, mocipán, neomezený vládce, pohlavár, zmocněnec


Next: Made; Madenschraube; Magazin    Monopol; monopolisiert; Monstrum