Nainstalujte si:
       

Překlad Luftzug; Luke; Lumen


r Luftzug = tah vzduchu, průvan, průduch, vzduchový kanál, vzdušný tah

e Luke = průlez, jícen, okenní otvor, okénko, větrací okénko, průvlak, průzor, vstupní průzor, vyhlídka, průhled, plnicí otvor

s Lumen = vynikající člověk, lumen (jednotka světelného množství), světlo, veleduch, minimální škvírka, jednotka světelného toku, průsvit, buněčná dutina, světlost


Next: Lump; Lumpen; Lumperei    Modell; Moder; moderieren