Nainstalujte si:
       

Pøeklad Lücke; Lückenbüßer; lückenlos


e Lücke = skulina, štìrbina, spára, trhlina, mezera (prázdné místo), proluka, vùle, volné místo v møížce, okénko, prùzor, otvor, díra

r Lückenbüßer = náhradník, vata, pomocník z nouze, z nouze Franta dobrý, výpomoc z nouze, výpomoc

lückenlos = úplný, úplnì, dokonalý, dokonale, bez mezer, kompletní, kompletnì


Next: lüften; Lüftung; Lüster    Modulation; mollig; molliger