Nainstalujte si:
       

Překlad Lizenz; lizitiert; loben


e Lizenz = úřední povolení, oprávnění, povolení, básnická licence, licenční

lizitiert = vydražuje, vydražen, licitován, licitujete, vydražujete

loben = vychvalovat, velebit, vychválit, pochválit, chvalořečit


Next: lobpreisen; Loch; Lochabstand    minderwertig; Mindestabstand; mindestens