Nainstalujte si:
       

Překlad Liquidität; List; Liste


e Liquidität = likvidita, platební schopnost, solventnost, schopnost platit, likvidní prostředky, správnost

e List = prohnanost, úskočnost, proradnost, ošemetnost, lest, úskok, intrika, seznam

e Liste = soupis, listina, ceník, výkaz, rozpis, rozpiska, soupiska (součástí), specifikace, evidence, sestava, výpis z počítače, sjetina


Next: listig; litten; Litze    Minderbetrag; Mindererlös; Minderkaufmann