Nainstalujte si:
       

Překlad Liquidation; liquidiert; Liquidierung


e Liquidation = zaplacení účtu, zaplacení dluhu, zrušení, poukázání pohledávky, definitivní vybavení, rozpuštění, zaplacení a dodání cenných papírů, vyúčtování, skoncování, účtování

liquidiert = zruší, likvidován, likviduje, zrušíte, likvidujete, zlikvidoval

e Liquidierung = zrušení (podniku, provozu), definitivní vybavení, poukázání pohledávky, zaplacení dluhu, zaplacení účtu, zaplacení, vyřízení, vyúčtování, likvidování, účtování


Next: Liquidität; List; Liste    Militär; Militäreinsatz; Millionen