Nainstalujte si:
       

Překlad Leck; Leckage; lecken


s Leck = netěsnost, prasklina, trhlina, trhlina v lodi, puklina, prosakování, unikání vody, rozsedlina, štěrbina

e Leckage = odkap, únik, ztráta netěsností, lekáž, prosakování, mokvání, unikání, lekáž plavidla, ztráta průsakem

lecken = prosakovat, mokvat, téci, téct, unikat, kapat


Next: Leckerbissen; Leckerei; Leder    Mark; Marke; Marken