Nainstalujte si:
       

Překlad Lebenslauf; Lebensmittel; Lebensunterhalt


r Lebenslauf = životopis, biografie, autobiografie, curriculum vitae, životní dráha, život

e Lebensmittel = potraviny, potrava, životní prostředky, životní potřeby, živobytí, prodejna potravin, potravinářský, poživatina

r Lebensunterhalt = živobytí, obživa, výživa, bydlo, chléb, existence


Next: lebhaft; leblos; leck    Mantel; Mantellinie; Mantelrohr